Dziś jest: Niedziela 29 listopada 2015, imieniny: Błażeja i Saturnina
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

NOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI!

data 12-04-2013

NOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2014 rok

Nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny. Nowe stawki to:

LICZBA OSÓB

WYSOKOŚĆ OPŁATY

1 osoba

8,00 zł

2 osoby

17,00 zł

3 osoby

25,00 zł

4 osoby

34,00 zł

5 osób

39,00 zł

6 i więcej osób

43,00 zł

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z obowiązkiem złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, która wpływa na wysokość opłaty.

Wszystkie osoby prowadzące selektywna zbiórkę odpadów komunalnych proszone są o złożenia nowej deklaracji.

 

Nową deklarację należy złożyć w terminie od 23.04.2014 r. do 13.05.2014 r.

 

Powstałe w wyniku zmiany stawki tzw. Nadpłaty będą zaliczone na poczet przyszłych płatności, natomiast niedopłaty będą wymagały uregulowania.

INFORMACJA BURMISTRZA MIESZKOWIC

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Mieszkowice Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1399
z późn. zmianami) informujemy, że w roku 2013 Gmina Mieszkowice osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 81,80 %,

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13 %,

W roku 2013 wymagane prawem poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowanianie został osiągnięty.

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Z TERENU GMINY MIESZKOWICE

 

Informujemy, że zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami Gmina Mieszkowice należy do Regionu Szczecińskiego. W związku z powyższym, właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieszkowice zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów zielonych (kod 20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów (RIPOK) prowadzona przez EKO-MYŚL Spółka z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  gminie Mieszkowice na 2015 r.

na terenie miasta:

 

na terenie gminy:

 

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIESZKOWIC

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Mieszkowice Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Poz. 391
z późn. zmianami) informujemy, że w roku 2012 Gmina Mieszkowice osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 39,05 %,

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 1,34 %,

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0 %,

W roku 2012 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nie zostały osiągnięte.

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Z TERENU GMINY MIESZKOWICE

Informujemy, że zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami Gmina Mieszkowice należy do Regionu Szczecińskiego. W związku z powyższym, właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieszkowice zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów zielonych (kod 20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów (RIPOK) prowadzona przez EKO-MYŚL Spółka z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK Komunikat Burmistrza

INFORMACJA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA

NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DEKLARACJA

OŚWIADCZENIE

Uprzejmie informujemy,  iż termin składania deklaracji  upływa 31 maja 2013r.

 

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu 2013

Uchwała w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki odpadami komunalnymi 

Pani Anna Mich 

Parter (pok. nr 2)

Tel. 91 466 69 06Kalendarz imprez

  Listopad 2015 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia